Thursday, December 23, 2010

กระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก

มารู้จักกับกระดาษลูกฟูกกันเถอะ

กระดาษลูกฟูก นับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมสำหรับใช้ในการ
ผลิต และการจัดส่งสินค้าสาเหตุที่กระดาษลูกฟูก ได้รับความนิยมในการผลิตบรรจุภัณฑ์
เนื่องจาก มีความทนทาน สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย น้ำหนักเบา เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทันสมัยสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการได้ สามารถปกป้องสินค้า
สามารถพิมพ์ลวดลายเพื่อให้ข้อมูลและ ทำให้เกิดความสวยงาม ราคาประหยัด

ในแถบอเมริกาเหนือ กล่องกระดาษลูกฟูกได้รับความนิยมใช้ในการบรรจุสินค้า เพื่อการ
จัดส่งสำหรับสินค้าแทบทุกชนิด ด้วยเหตุผลต่างๆมากมาย เช่น ความสามารถในการปก
ป้องรักษาสินค้าที่ดีเยี่ยม, ต้นทุนต่ำ, สามารถจัดหาได้ง่าย, ต้นทุนในการออกแบบเพื่อให้
ตรงกับความต้องการของสินค้าแต่ละชนิดต่ำ นอกจากนั้น ยังมีเหตุผล อื่นๆ เช่น กระดาษ
ลูกฟูกสามารถป้องกันสินค้าระหว่างการจัดส่ง และสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้อง
การของผู้ใช้ ในกรณีที่สินค้ามีความต้องการพิเศษ เช่น น้ำหนักมาก แตกง่าย หรือเป็นวัตถุ
อันตราย

* กระดาษลูกฟูกถูกออกแบบให้สามารถนำมาเรียงซ้อนกันได้ มันสามารถทนต่อแรง
กดทั้งด้านบน และด้านข้าง รวมถึงมีการทดสอบความสามารถในการทนต่อแรงดันทะลุ

* กระดาษลูกฟูกสามารถนำมาออกแบบในแบบต่างๆได้หลากหลายโดยสามารถตัด
และพับเป็นขนาดและรูปแบบต่างๆ ได้มากมายนับไม่ถ้วน รวมถึงสามารถนำมาพิมพ์ให้มีรูป
แบบสีสันสวยงามด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยได้

* กระดาษลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและสามารถพิมพ์ข้อความและรูป
ภาพลงบนตัวกระดาษได้

* กระดาษลูกฟูกได้ผ่านการทดสอบแรงกระแทก ความทนทานต่อการตกจากที่สูง
และความทนทานต่อการสั่นสะเทือน และถือได้ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเพียงพอ
สำหรับใช้ในการขนส่งสินค้า

* กระดาษลูกฟูกส่วนใหญ่จะทำจากวัสดุรีไซเคิ้ล และมักจะผลิตจากเศษของที่ใช้
แล้วจากมนุษย์

* การผลิตกระดาษลูกฟูกไม่มีการใช้วัสดุมีพิษ หรือทำลายชั้นโอโซน

* ปัจจุบันมีการวิจัย และพัฒนาความสามารถของตลาดลูกฟูก อยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับ
ปรุงคุณสมบัติ ความสามารถของกระดาษลูกฟูก เช่น ความแข็งแรง, ความสามารถในการ
พิมพ์, ความทนทานต่อความชื้น และการนำไปรีไซเคิ้ล

* มากกว่า74%ของผลิตภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกจะถูกนำไปรีไซเคิ้ลทำให้กระดาษ
ลูกฟูกนับได้ว่าเป็นหนึ่ง ในบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตราการถูกนำไปรีไซเคิ้ลสูง ที่สุด

โรงงานผลิตกระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก

แผ่นกระดาษลูกฟูกหน้าเดียว ประกอบด้วยกระดาษทำผิว 1 ด้าน ประกบตัวลอนลูกฟูก นิยมใช้สำหรับการห่อหุ้มสินค้าเพื่อกันการกระแทก
แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ประกอบด้วยกระดาษทำผิวด้านหน้าและหลังตรงกลางเป็นลอนลูกฟูก อาจเป็นลอน B , C นิยมใช้กับงานกล่องทั่วไป
แผ่นกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ประกอบด้วยแผ่นกระดาษเรียบ 3 แผ่น และลอนลูกฟูกอีก 2 ชั้น นิยมใช้กับงานกล่องที่ต้องรับน้ำหนักมาก มักเป็นลอน B และลอน C
กล่องไดคัท เป็นกล่องที่มีความพิเศษในด้านการออกแบบเพื่อใช้เฉพาะงาน และให้รูปทรงที่สวยงาม
กล่องฝาครอบ เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่ต้องการความแข็งแรงของกล่องมากๆ และสามารถเปิด-ปิดได้สะดวก
แผ่นกั้น–ไส้กั้น สำหรับแบ่งพื้นที่ภายในกล่อง ลดแรงกระแทกระหว่างสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน ทั้งยังความเสริมความแข็งแรงของกล่องอีกด้วย


ประเภทของบรรจุภัณฑ์กระดาษ

ประเภทของบรรจุภัณฑ์กระดาษ

การเลือกใช้และการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุคือ
กระดาษที่นำมาขึ้นรูปและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ จะบรรจุใส่ บรรจุภัณฑ์กระดาษที่นิยม
ใช้ในปัจจุบันแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้ กล่องกระดาษแข็งสามารถขึ้นรูปและจัดส่งเป็นแผ่นแบบ
ราบ (Flat Blanks) เมื่อถึงโรงงานบรรจุ อาจนำไปทากาวพร้อมบรรจุผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
หรือ บางครั้งตัวกล่องอาจทากาวตามขอบข้างกล่องไว้เรียบร้อย เพื่อทำการบรรจุ และปิด
ฝากล่อง ได้ทันที กล่องกระดาษ มีทั้งแบบท่อ (Tube) และแบบถาด (Tray)

2. กล่องกระดาษแบบคงรูป เป็นกล่องที่ขึ้นรูป และแปรรูปเป็นกล่องเรียบร้อยแล้วตัวอย่าง
เช่น กลักไม้ขีด หรือกล่องใส่รองเท้าแบบมีฝาครอบกล่องการผลิตกล่องกระดาษคงรูปจะ
ผลิตช้ากว่ากล่อง กระดาษแข็งแบบพับได้ ทำให้ราคาต่อหน่วยสูง ทั้งกระบวนการผลิตและ
การขนส่งส่วนดีของกล่องแบบนี้ คือสามารถใช้งานได้นาน และถ้ามีการออกแบบที่ดีจะช่วย
เสริมคุณค่า ของสินค้าภายใน ให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อได้ดีอีกด้วย

3. บรรจุภัณฑ์การ์ด (Carded Packaging) เป็นประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วย
กระดาษแผ่นหนึ่งและพลาสติกอีกแผ่นหนึ่ง ซึ่งอาจขึ้นรูปมาก่อนหรือไม่ก็ได้ ทำโดยแนบ
หรือเชื่อมติดแผ่นกระดาษและแผ่นพลาสติกเข้าด้วยกัน โดยมีสินค้าแทรกอยู่ตรงกลาง
บรรจุภัณฑ์ การ์ดนี้มี 2 แบบใหญ่ๆ คือ แบบบลิสเตอร์แพ็ค (Blister Pack) และแบบแนบผิว
(Skin Pack)

4. บรรจุภัณฑ์กระดาษแบบเคลือบหลายชั้นด้วยเหตุที่บรรจุภัณฑ์กระดาษมีจุดอ่อนคือรูพรุน
ของกระดาษจึงมีการปรับปรุงโดยการเคลือบ พลาสติกและเปลวอลูมิเนียม ทำให้บรรจุ
ภัณฑ์เคลือบหลายชั้นได้รับความนิยมสูงมาก ในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์
เหล่านี้ได้แก่ บรรจุภัณฑ์กล่องรูปทรงอิฐ (Brick) บรรจุภัณฑ์กล่องรูปทรงจั่ว (Gable-Top)
และกระป๋อง กระดาษ เป็นต้น

5. กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษที่มีคุณลักษณะแข็งแรงมากที่
สุด จึงนิยมใช้ในการขนส่งสินค้า เพราะนอกจากช่วยป้องกันสินค้าให้ปลอดภัยแล้ว ยัง
สามารถออกแบบได้ตาม ความต้องการ ทั้งขนาด รูปลักษณะและพิมพ์สอดสีได้สวยงาม จึง
ควรทำความเข้าใจกับโครงสร้างของ กระดาษลูกฟูก และมาตรฐานของลอนกระดาษลูกฟูก

ชนิดของกระดาษลูกฟูก
ชนิดของแผ่นกระดาษลูกฟูก

ชนิดของกระดาษลูกฟูกโดยทั่วไปแล้ว เราจะแบ่งกระดาษลูกฟูกเป็น 3 ชนิด ตามจำนวนชั้นของกระดาษ

1. Single Face (กระดาษลูกฟูกสองชั้น)
ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ปะกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่นนิยมใช้กันกระแทก
สินค้าหรือ ปะกล่อง offset ลอนมาตรฐาน : B, C, E

2. Single wall (กระดาษลูกฟูกสามชั้น)
ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูกจะ
อยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่นมักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนัก ปานกลาง หรือ
ไม่เน้นความแข็งแรงมาก ลอนมาตรฐาน : B, C, E

3. Double wall (กระดาษลูกฟูกห้าชั้น)
ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 2 แผ่น โดยกระดาษลอน
ลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน B เพื่อประโยชน์ทางการพิมพ์ และ กระดาษ
ลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C เพื่อประโยชน์ทางด้านรับแรงกระแทก นิยมใช้สำหรับ
สินค้าที่ต้องการการป้องกันสูง หรือมีน้ำหนักมาก ลอนมาตรฐาน : BC (ลอนB จะอยู่ด้าน
นอกส่วนลอนC จะอยู่ด้านใน)


ชนิดของลอนลูกฟูก 
ลอนลูกฟูก ( Corrugations Flute )

ชนิดของลอนลูกฟูก        เราทุกคนต่างทราบกันดีว่า ถ้าเส้นโค้งนำมาปรับให้เหมาะสม จะเป็นการทำให้พื้นที่
ที่ต้องการทอดข้าม เกิดความแข็งแรงมากที่สุด ดังนั้นผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกจึงนำหลักการ
เดียวกันนี้ เข้ามาใช้ในการผลิตความโค้งของลอนกระดาษลูกฟูก โดยเราเรียกเส้นโค้งของ
กระดาษนี้ว่า " ลอนลูกฟูก " และเมื่อนำลอนนี้มาติดกับแผ่นกระดาษเรียบ ( Linerboard )
พวกมันจะสามารถทนทานต่อความโค้งงอและแรงกดได้จากทุกทิศทาง

       ลอนลูกฟูกมีหลายชนิดโดยลอนแต่ละประเภทจะมีขนาดและความสูงของลอนไม่เท่า
กัน รวมถึงความเหมาะสมกับการใช้งานก็แตกต่างกัน ด้วยตารางด้านล่างจะเป็นการนำลอน
แต่ละชนิดมาเปรียบเทียบ เพื่อทำความเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ชนิด
ความสูงของลอน
( มิลลิเมตร)
จำนวนลอน
/เมตร
คุณสมบัติ
ลอน A
4.0-4.8
105-125
เหมาะกับสินค้าที่ต้องการรับน้ำหนักการ
เรียงซ้อนมาก และไม่เน้นการพิมพ์
ลอน B
2.1 - 3.0
150-185
เหมาะกับสินค้าที่รับน้ำหนักได้ด้วยตัว
มันเอง เช่น กระป๋องเหล็ก
ลอน C
3.2 - 3.9
120-145
เป็นที่นิยมใช้กันมาก เหมาะกับสินค้า
ทั่วๆไปที่รับน้ำหนักได้ปานกลาง 
ลอน E
1.0 - 1.8
290-320
รองรับการพิมพ์ได้ดีที่สุด เหมาะกับกล่อง
ไดคัทขนาดเล็ก หรือ กล่องออฟเซ็ท
การเปรียบเทียบคุณสมบัติของลอนกระดาษลูกฟูก
คุณสมบัติ
ลอน A
(ลอนใหญ่)
ลอน B
(ลอนเล็ก)
ลอน C
(ลอนกลาง)
ลอน E
(ลอนจิ๋ว)
การรับแรงในการเรียงซ้อน
ดีมาก
พอใช้
ดี
เลว
คุณภาพการพิมพ์
เลว
ดี
พอใช้
ดีมาก
คุณภาพการตัดและอัด
เลว
ดี
พอใช้
ดีมาก
ความต้านทานต่อการเพิ่มทะลุ
ดี
พอใช้
ดีมาก
เลว
การใช้งานในการเก็บคงคลัง
ดีมาก
พอใช้
พอใช้
เลว
การทับเส้น/การทับพับ
เลว
ดี
พอใช้
ดีมาก
การป้องกันการสั่นและการกระแทก
ดีมาก
พอใช้
ดี
เลว
การดันทะลุ 
เลว
ดี
พอใช้
พอใช้

ที่มา: http://www.perfect770.com/box.htm

1 comment: